Služby

Výživa dětí od 0 do 18 let

Výživa představuje důležitý faktor pro vývoj dítěte. Základy a návyky ve stravování vytváří především rodiče, kteří ovlivňují skladbu jídelníčku. Dobře nastavená výživa je základem pro optimální růst, vývoj mozku, zdraví a prevenci civilizačních chorob. Pro každý věk jsou nastaveny specifické požadavky, které určují pro každé období dítě různé zastoupení živin. Bohužel v určitých obdobích se rodiče setkávají s problémy ohledně jídelníčku svého dítěte - přehnané odmítání určitých potravin , nesnídání a nesvačení, emotivní scény okolo jídla, které vyústí často v ústup rodičů a vynahrazování deficitu normálního jídla pamlsky, prefabrikovanými pokrmy a dalšími nevhodnými potravinami (známé: "Alespoň, že do toho dítěte něco dostanu..."). V pozdějším věku dítěte pak očekáváme aktivní přístup k jídlu a určitou zodpovědnost. Dítě, lépe řečeno budoucí adolescent, by měl chápat význam stravy a důležitost skladby svého jídelníčku. Ale všechno tohle se musí naučit již v raném věku. Pokud se nachází ve stravování výrazné chyby, je třeba s tím něco dělat než dojde k následkům (rozvoji obezity, malnutrice, poruchy imunity).